Židovski glazbenici u Beogradu: od Balfourove deklaracije do Holokausta

 

12. rujna je na Filozofskom fakultetu u Osijeku održana promocija knjige "Jevrejski muzičari u Beogradu: od Balfourove deklaracije do Holokausta" Maje Vasiljević, profesorice na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Studija dr. Maje Vasiljević je spoj muzikološkog, povijesnog i sociološkog zanimanja za sudbinu židovskih glazbenika od početka emancipacije židovske zajednice do Holokausta. Među glazbenicima koji su predmet ove studije su, kako oni iz oblasti klasične glazbe, tako i oni iz popularnih i folklornih glazbenih praksi.Studija je namijenjena širokoj publici - od istraživača do čitalaca zainteresiranih za židovsku baštinu.

Židovi iz različitih dijelova Kraljevine Jugoslavije okupljali su se u Beogradu i doprinosili izgradnji kulture u razdoblju između dva svjetska rata. Važno je pamtiti ih i sjećati se njihovog doprinosa glazbenoj sceni Beograda. O knjizi su govorili profesor Haris Dajč i autorica Maja Vasiljević, a program je moderirala judaistica Paula Rem.