Tragovima (ne)tolerancije

 

20. rujna održana je još jedna šetnja "Tragovima (ne)tolerancije" s Tomislavom Vukovićem. Ovoga puta imali smo čast da se šetnji  pridružio veleposlanik Izraela, nj.e. Gary Koren. Također, priključili su se i učenici i nastavnici dviju osječkih osnovnih škola: "Mladost" i "August Šenoa".

Ova tura obuhvatila je razdoblja suživota Židova s ostalim etničkim zajednicama Osijeka, ali i razdoblja sukoba, progona i kontroverznih odluka. Sudionici su mogli doznati koliko je antisemitizam bio prisutan i prije Drugog svjetskog rata, koliko je fašističkih pokreta djelovalo u Osijeku 1941., u kakvom su međusobnom odnosu oni bili, kao i mnoštvo drugih, ne tako poznatih činjenica, koje je vodič istražio i pretočio u zanimljive priče.
Šetnja je započela u Tvrđi na Trgu Vatroslava Lisinskog, a nakon obilaska desetak lokacija završila je u Parku Oskara Nemona, ispred zgrade Židovske općine. Uz svaku je lokaciju vezana barem jedna priča o nekadašnjim stanovnicima našeg grada, a Tomislav Vuković ih je sve, sa svojim uobičajenim šarmom, ispričao svima koji su te večeri odlučili prošetati "tragovima (ne)tolerancije".