Menora Br. 1

Mislimo da naša općina zaslužuje svoju tiskovinu jer o aktivnostima koje uprilićuje i o onima u kojima sudjeluje (a i jednih i drugih ima dosta) treba dati i neki osvrt, mišljenje, pismeni trag. Za naše stalne članove koji su u manifestacijama sudionici i potpora, učesnici u radu i životu ŽOO, to će biti potvrda njihove djelatnosti, a za sve druge koji zainteresirano prate naš rad, saznanje i poziv, a možda i želja za uključivanjem u naše aktivnosti ili bar podupiranje naših napora. Za sve dobronamjerne (naravno i kritičke) prijedloge, osvrte, ideje, stranice našega glasila bit će, naravno ,otvorene.