Menora Br. 2

evo nas na ponovnom susretu prigodom izlaska 2. broja našega i vašega glasila MENORA. Odmah na početku želim istaći da su se moj optimizam i vjera u našu suradnju pokazali opravdanim. Naime, moramo se pohvaliti da je eho na 1. broj naše Menore zazvučao vrlo pozitivno. Čuo se u vašim komentarima, mišljenjima, idejama i pohvalama. Ali ono što nas najviše raduje je vaša želja da surađujete u Menori pišući o svojim sjećanjima, događajima iz prošlosti ili aktualnim zbivanjima. Da je to tako dokazuje ovaj broj Menore koji će se od prvog broja razlikovati i kvantitetom, ali, nadamo se, i kvalitetom. U njemu se pojavljuju nova imena, što naših članova, to i nekih naših sugrađana, članova prijateljskih ŽO, a imamo tekst i iz Izraela