ŽIDOVSKA OPĆINA – DANAS

Židovska Općina danas broji 150 članova sa 5 članskim upravnim odborom koji donose odluke. Odbor sačinjava tajnik, potpredsjednik i predsjednik te još dva člana.

Tajnik: Dragutin Kohn,

 

 

 

Potpredsjednik: Miroslav Bajtl,
Predsjednik: Željko Beismann