Vođena tura Tragovima židovske baštine u Osijeku

U četvrtak 23. rujna održana je druga od dvije pješačke ture "Židovski Osijek" predviđene za ovogodišnji Mjesec židovske kulture. Zainteresirane građane i naše članove proveo je Tomislav Vuković ulicama i trgovima našeg grada, od Šetača, preko Trga Lava Mirskog, Županijske ulice i Europske avenije, sve do Perivoja kralja Tomislava, da bi se šetnja nastavila sve do Židovske općine i Parka Oskara Nemona. Kao i u prvoj šetnji, i ovdje su se mogle čuti razne zanimljive priče iz bogate povijesti osječkih Židova s obiljem detalja i povijesnih činjenica.