Povijest osječkih Židova – predavanje Ljiljane Dobrovšak

U ponedjeljak 20. rujna u našim je prostorijama održano odlično predavanje Ljiljane Dobrovšak o Židovima Osijeka. Vodila je ova vrsna povjesničarka svoju publiku na put od prvih tragova postojanja Židova na ovim prostorima u doba Murse sve do današnjih dana. Najveći naglasak bio je na 18. i 19. stoljeću, jer je to ujedno period koji nju samu najviše zanima i njeno je područje istraživanja. Publika je na kraju dobila popis literature u kojoj se može pronaći više informacija za sve one koji žele o toj temi znati više.