Priče Židova 2/4 – Darko Fischer i Slavica Singer

U subotu 11. rujna u muzeju osobnih priča - Darko i Slavica razgovaraju sa posjetiteljima