Menora Br. 2

evo nas na ponovnom susretu prigodom izlaska 2. broja našega i vašega glasila MENORA. Odmah na početku želim istaći da su se moj optimizam i vjera u našu suradnju pokazali opravdanim. Naime, moramo se pohvaliti da je eho na 1. broj naše Menore zazvučao vrlo pozitivno. Čuo se u vašim komentarima, mišljenjima, idejama i pohvalama. Ali ono što nas najviše raduje je vaša želja da surađujete u Menori pišući o svojim sjećanjima, događajima iz prošlosti ili aktualnim zbivanjima. Da je to tako dokazuje ovaj broj Menore koji će se od prvog broja razlikovati i kvantitetom, ali, nadamo se, i kvalitetom. U njemu se pojavljuju nova imena, što naših članova, to i nekih naših sugrađana, članova prijateljskih ŽO, a imamo tekst i iz Izraela

Menora Br. 1

Mislimo da naša općina zaslužuje svoju tiskovinu jer o aktivnostima koje uprilićuje i o onima u kojima sudjeluje (a i jednih i drugih ima dosta) treba dati i neki osvrt, mišljenje, pismeni trag. Za naše stalne članove koji su u manifestacijama sudionici i potpora, učesnici u radu i životu ŽOO, to će biti potvrda njihove djelatnosti, a za sve druge koji zainteresirano prate naš rad, saznanje i poziv, a možda i želja za uključivanjem u naše aktivnosti ili bar podupiranje naših napora. Za sve dobronamjerne (naravno i kritičke) prijedloge, osvrte, ideje, stranice našega glasila bit će, naravno ,otvorene.